Saturday, August 28, 2010

CURS DE SPECIALIZARE PENTRU EDUCATORI - IMPRESII

curs festiv

Elena Mariana Voiculescu

Mirela Tatoli
Szabó Mária


Dr. Gheorghe Constantin Paxino

Lect.univ. drd. Sorin Ţigăreanu


Mirela Tatoli

Mirela Tatoli


Crina Dolores Bărbos


euritmie


euritmie


euritmie

Dr. Gheorghe Constantin Paxino

Ileana Vasilescu - şcoala părinţilor - GPP nr. 36

Ileana Vasilescu * Crina Dolores Bărbos

Lect.univ. drd. Sorin Ţigăreanu

Ioana Liliana Corciovă

Zoe Petruţ * Ioana Liliana Corciovă

Ileana Vasilescu - şcoala părinţilor